Στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π.2.3.1 "Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων Περιοχής Μελέτης", ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της ομάδας του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες στο διάστημα 2-9 Οκτωβρίου 2011 πέριξ και εντός της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας.

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συλλογή γεωγραφικών στοιχείων και δεδομένων απαραίτητων για την προετοιμασία της μελέτης εκτίμησης κινδύνου και ανάλυσης συμπεριφοράς πυρκαγιών.

 

Στα πλαίσια της πολυήμερης επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν και οι ακόλουθες συναντήσεις:

 

  • Με τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας και του Δασαρχείου Καλαμάτας, από τους οποίους παρασχέθηκε το μεγαλύτερο τμήμα των απαιτούμενων δεδομένων, και ένα πλήθος άλλων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση, θέση, κατάσταση και ιστορικό των δασικών περιοχών

  • Με το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, με τον οποίο έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες δασοπυρόσβεσης στη Μεσσηνία αλλά και το ιστορικό των πυρκαγιών για τα τελευταία χρόνια, ενώ παρασχέθηκαν και όσα σχετικά δεδομένα υπήρχαν διαθέσιμα

  • Με υπευθύνους της ΔΕΗ, για την παροχή - σε έντυπη μορφή - χάρτη των ηλεκτρικών δικτύων της Μεσσηνίας

  • Με γεωπόνο της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., με τον οποίο αναλύθηκε η σύσταση της βλάστησης, ο τρόπος φύτευσης και επιλογής των φυτών και δέντρων και η εν γένει φιλοσοφία του ξενοδοχείου, που αποτελεί πιλοτική εγκατάσταση μελέτης στο Έργο

  • Με τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., από τον οποίο αναλύθηκε η λογική για την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου καθώς και οι ενέργειες που υλοποιεί το προσωπικό ασφαλείας τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταστολή με ίδια μέσα των όποιων πυρικών φαινομένων προκύψουν κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

 

Ευχαριστίες εκφράζουμε για την πολύτιμη υποστήριξή τους στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, στο Πυροσβεστικό Σώμα Β. και Ν. Ελλάδος, στο Navarino Environmental Observatory και στην ΤΕΜΕΣ.Α.Ε.

 

Κατάλογος Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων

 

 

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS