10-11.03.2014 – 5η Καμπάνια Μετρήσεων Τοπικού Δικτύου GPS Έργου ΞΕΝΙΟΣ

Στις 10 και 11 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 5η καμπάνια μετρήσεων του τοπικού δικτύου GPS του XENIOS. Έγιναν στατικές μετρήσεις 15-s στο σύστημα WGS84 με διπλόσυχνους γεωδαιτικούς δέκτες και κεραίες εδρασμένες με μικρό στυλεό σε μπουλόνια μέσα σε βράχο (Εικόνα 1). Ως σταθμοί αναφοράς χρησιμοποιούνται οι μόνιμοι σταθμοί του Εθνικού δικτύου GNSS του ΕΑΑ, ΝΟΑΝΕΤ (www.gein.noa.gr/gps.html) με πλησιέστερο αυτόν της Πύλου (αποστάσεις μεταξύ 6 και 30 km από τα σημεία του τοπικού δικτύου GPS του XENIOS). Η καμπάνια έγινε την πρώτη ημέρα υπό σχετική νέφωση έως αραιή βροχόπτωση κατά διαστήματα, ενώ την δεύτερη ημέρα υπό ηλιοφάνεια με αραιή νέφωση. Όλα τα σημεία (συνολικά 6 τον αριθμό) μετρήθηκαν με χρονικές διάρκειες 6½-9 ωρών (γράφημα εικόνας 2). Η ανάλυση ποιότητας με το λογισμικό QC έδειξε ότι όλες οι καταγραφές έχουν καλή ποιότητα, δηλ. υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός δορυφόρων στον ορίζοντα, επαρκής λόγος σήματος προς θόρυβο κλπ. Για 1η φορά χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία ο ιδιόκτητος εξοπλισμός του ΓΕΙΝ/ΕΑΑ τύπου Leica GS08plus με τροφοδοσία 12V από εσωτερικές μπαταρίες σε δέκτη & χειριστήριο και σε ασύρματη επικοινωνία Bluetooth για την μεταφορά των δεδομένων (φωτογραφία εικόνας 1). Οι μετρήσεις έγιναν από τον Δρ Αθανάσιο Γκανά (Διευθυντή Ερευνών του ΓΕΙΝ) και τον Μ. Παπανικολάου, ΠΕ Σεισμολόγο – Γεωφυσικό.

Μετρήσεις στο Σημείο XENG1, Μεθώνη, 10/03/2014

Γράφημα – Ραβδόγραμμα Χρονικής Διάρκειας Παρατηρήσεων GPS κατά την 5η Καμπάνια του Έργου ΞΕΝΙΟΣ

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS