15-16.10.2012 – 2η Καμπάνια Μετρήσεων Τοπικού Δικτύου GPS Έργου ΞΕΝΙΟΣ

Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η 2η καμπάνια μετρήσεων του τοπικού δικτύου GPS του XENIOS. Έγιναν στατικές μετρήσεις στο σύστημα WGS84 με διπλόσυχνους γεωδαιτικούς δέκτες και κεραίες εδρασμένες με μικρό στυλεό σε μπουλόνια μέσα σε βράχο (Εικόνα 1). Ως σταθμοί αναφοράς χρησιμοποιούνται οι μόνιμοι σταθμοί του εθνικού δικτύου GNSS του ΕΑΑ (www.gein.noa.gr/gps.html) με πλησιέστερο αυτόν της Πύλου (αποστάσεις μεταξύ 6 και 30 km από τα σημεία του τοπικού δικτύου GPS του XENIOS). Η καμπάνια έγινε υπό σχετικά καλές καιρικές συνθήκες και όλα τα σημεία (συνολικά 6 τον αριθμό) μετρήθηκαν με χρονικές διάρκειες 5-7 ωρών (γράφημα εικόνας 2). Η ανάλυση ποιότητας με το λογισμικό QC έδειξε ότι όλες οι καταγραφές έχουν καλή ποιότητα, δηλ. υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός δορυφόρων στον ορίζοντα, επαρκής λόγος σήματος προς θόρυβο κλπ. Χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός Leica με τροφοδοσία 12V από εξωτερικές μπαταρίες (φωτογραφία εικόνας 1). Οι μετρήσεις έγιναν από τον Δρ Αθανάσιο Γκανά (Διευθυντή Ερευνών του ΓΕΙΝ) και τον Μ. Παπανικολάου ΠΕ Σεισμολόγο – Γεωφυσικό.

Μετρήσεις στο Σημείο XENG3, Καλοχώρι, 15/10/2012

Γράφημα – Ραβδόγραμμα Χρονικής Διάρκειας Παρατηρήσεων GPS κατά τη 2η Καμπάνια του Έργου ΞΕΝΙΟΣ

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS