Στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π.3.2.1 "Εγκατάσταση Σταθμού Επιτόπιων Μετρήσεων Ποιότητας του Αέρα σε Πιλοτική Ξενοδοχειακή Μονάδα", ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εγκατάστασης επιπλέον εξοπλισμού στον υφιστάμενο σταθμό "Navarino Environmental Observatory - NEO". Η επίσκεψη της μικτής ομάδας των φορέων ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ και ΕΚΑΠ/ΕΚΠΑ πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 16-18 Μαρτίου 2011. Στη συνέχεια του Έργου προβλέπεται η λειτουργία και επιπλέον εξοπλισμού και η διενέργεια δειγματοληψιών.

 

 

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS