ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου HELPOS πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 (14:30 - 18:30) και την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 (09:00 - 11:30) στο Αμφιθέατρο Σεισμολογίας "Ιωάννης Δρακόπουλος" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία των συμμετεχόντων στο Έργο και από τους οκτώ (8) εταίρους.

1η Ημέρα: 1η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου

Η 1η ημέρα περιλάμβανε γενική παρουσίαση του έργου και των στόχων του,  συζήτηση επί διαχειριστικών ζητημάτων, ολοκλήρωση του οριστικοποιημένου συμφωνητικού συνεργασίας των εταίρων, σύσταση και 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, παρουσίαση των δράσεων και παρουσίαση των παραδοτέων.

Φωτογραφικό Υλικό

Show More

Παρουσιάσεις

2η Ημέρα: Εναρκτήρια Συνάντηση Διακυβέρνησης Δικτύου Έργου

Η 2η ημέρα περιλάμβανε τη σύσταση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών (ΓΕΣΥΜ) και την 1η συνεδρίαση αυτής, τον καθορισμό των επιτροπών συνεπικούρησης της ΓΕΣΥΜ, και συζήτηση επί των θεμάτων διαχείρισης του δικτύου HELPOS.

Φωτογραφικό Υλικό

Show More

Παρουσιάσεις

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS