Στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π.3.2.1 "Εγκατάσταση Σταθμού Επιτόπιων Μετρήσεων Ποιότητας του Αέρα σε Πιλοτική Ξενοδοχειακή Μονάδα" πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση επιπλέον φασματοραδιομετρικού εξοπλισμού στον υφιστάμενο σταθμό "Navarino Environmental Observatory - NEO". Η επίσκεψη της ομάδας του ΙΕΠΒΑ/ ΕΑΑ πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 20-21 Ιουνίου 2011.

 

 

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS