27-28.12.2011 – Ίδρυση Τοπικού Δικτύου GPS Έργου ΞΕΝΙΟΣ

Στις 27 και 28/12/2011 ιδρύθηκε το τοπικό δίκτυο GPS του έργου ΞΕΝΙΟΣ.

 

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS