2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η 2η Συνάντηση του Έργου HELPOS πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 (11:00 - 18:00) στο ισόγειο του κτηρίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, παρουσία των συμμετεχόντων στο Έργο από τους επτά (7) εκ των οκτώ (8) εταίρων του. Η συνάντηση ξεκίνησε με τη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου κατά την οποία συζητήθηκε η πρόοδος του έργου και διαχειριστικά ζητήματα. Εν συνεχεία έλαβε χώρα η 1η Επιτροπή Διακυβέρνησης Δικτύου στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν τα ζητήματα των σεισμολογικών δικτύων (ανταλλαγή δεδομένα, κόμβος EIDA), των δικτύων επιταχυνσιογράφων (ανταλλαγή δεδομένων, κόμβος EIDA), της βελτιστοποίησης της χωρικής κατανομής των σεισμολογικών σταθμών (αναγνώριση περιοχών με κενό κάλυψης, μετακίνηση σταθμών), της βελτιστοποίησης  της ποιότητας των καταγραφών (δράσεις αναβάθμισης, σταθμοί με θόρυβο), των διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού, της ιστοσελίδας του έργου, των δράσεων προβολής, και της δομής και μεθοδολογίας διακυβέρνησης του δικτύου.

Φωτογραφικό Υλικό

Show More

Παρουσιάσεις

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS