3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η 3η Συνάντηση του Έργου HELPOS πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 (11:00 - 18:00) στο ισόγειο του κτηρίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, παρουσία των συμμετεχόντων στο Έργο και των οκτώ (8) εταίρων του. Η συνάντηση ξεκίνησε με την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου κατά την οποία συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, διαχειριστικά ζητήματα, οι άμεσες προτεραιότητες του έργου, η δημοσιότητα του έργου για το έτος 2019, επείγοντα παραδοτέα και διαδικασίες οργάνωσης των μακροπρόθεσμων παραδοτέων του έργου. Εν συνεχεία έλαβε χώρα η 2η Επιτροπή Διακυβέρνησης Δικτύου στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν τα ζητήματα της εκλογής των δύο (εκτός του Προέδρου) μελών της Επιτροπής Διακυβέρνησης, της διαδικασίας εκλογής μελών ΓΕΣΥΜ μετά τη λήξη του HELPOS, της διαδικασίας αποστολής αντικαταστάτη με δικαίωμα ψήφου στη ΓΕΣΥΜ, της εκλογής Facilitator HELPOS – EPOS, της διεύρυνσης της ΓΕΣΥΜ μετά τη λήξη του HELPOS, των παρεχόμενων υπηρεσιών (εργαστήρια, δεδομένα), της ιεράρχησης και των διαδικασιών πρόσβασης δεδομένων (ερευνητές, επιχειρήσεις) και των πνευματικών δικαιωμάτων.

Φωτογραφικό Υλικό

Show More

Παρουσιάσεις

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS