Νέα

2η Συνάντηση Διακυβέρνησης Δικτύου και 3η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου | δείτε περισσότερα

09.05.2019

Ολοκληρώθηκε o Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης του HELPOS (Παραδοτέο 2.1.2) | δείτε το παραδοτέο

14.02.2019

Ολοκληρώθηκε η 2η Έκθεση Προόδου Έργου (Παραδοτέο 5.2.6.1.2) | δείτε το παραδοτέο

20.01.2019

Ολοκληρώθηκε η 2η Έκθεση Διαχείρισης Έργου (Παραδοτέο 5.2.8.2) | δείτε το παραδοτέο

20.01.2019

Δημιουργήθηκε το Ειδικό Session για το Έργο HELPOS στο Πλαίσιο του 15th International Congress of the Geological Society of Greece  | σύνδεσμος

08.03.2019

Σεμινάριο ΑΠΘ: "Συμβολή των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στη Διαμόρφωση της Εδαφικής Κίνησης και Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίωσης - Κατασκευών" | δείτε την ατζέντα

05.12.2018

Ολοκληρώθηκε η Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης Μη Μόνιμων Γεωδαιτικών Δικτύων (Παραδοτέο 1.3.2) | δείτε το παραδοτέο

30.11.2018

Ολοκληρώθηκε η Βάση Δεδομένων Παλαιότερων Μετρήσεων GPS Δικτύων (Παραδοτέο 1.3.8) | δείτε το παραδοτέο

30.11.2018

Ολοκληρώθηκε η Βάση Δεδομένων Μικροβαρυτομετρικών Μετρήσεων (Παραδοτέο 1.3.9) | δείτε το παραδοτέο

30.11.2018

Σεμινάριο ΕΚΠΑ: "Εφαρμογές GNSS και Δορυφορικών Παρατηρήσεων στην Ανάλυση της Γης" | δείτε την ατζέντα

22.11.2018

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση 2ης Συνάντησης Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξης HELPOS (Παραδοτέο 5.2.2) | δείτε το παραδοτέο

31.10.2018

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση 1ης Συνάντησης Επιτροπής Διακυβέρνησης Δικτύου HELPOS (Παραδοτέο 5.1.3) | δείτε το παραδοτέο

31.10.2018

1η Συνάντηση Διακυβέρνησης Δικτύου και 2η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου | δείτε περισσότερα

16.10.2018

Ενημερωτική Εσπερίδα για τις Γεωεπιστήμες στο Ηράκλειο | δείτε περισσότερα

18.12.2018

Ολοκληρώθηκε η Προδιαγραφή Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης του HELPOS (Παραδοτέο 2.1.1) | δείτε το παραδοτέο

20.09.2018

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Καταγραφής της Υφιστάμενης Κατάστασης των Ειδικών Δικτύων του Ελλαδικού Χώρου (Παραδοτέο 1.2.2) | δείτε το παραδοτέο

31.08.2018

Ολοκληρώθηκε η Προκαταρκτική Έκδοση Σχεδίου Διακυβέρνησης Δικτύου HELPOS (Παραδοτέο 5.1.2) | δείτε το παραδοτέο

31.08.2018

Ολοκληρώθηκε η 1η Έκθεση Προόδου Έργου (Παραδοτέο 5.2.6.1.1) | δείτε το παραδοτέο

20.07.2018

Ολοκληρώθηκε η 1η Έκθεση Διαχείρισης Έργου (Παραδοτέο 5.2.8.1) | δείτε το παραδοτέο

20.07.2018

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Ανάλυσης Δεδομένων και Διαδικασιών Υλοποίησης Έργου για την Ελαχιστοποίηση Αποκλίσεων από το Σχεδιασμό (Παραδοτέο 5.2.7) | δείτε το παραδοτέο

20.07.2018

Ολοκληρώθηκε η Καταγραφή Υφιστάμενων Δικτύων GPS και Μικροβαρυτομετρίας (Παραδοτέο 1.3.7) | δείτε το παραδοτέο

31.05.2018

Ολοκληρώθηκε η Δημιουργία Προτύπων για τη Μορφοποίηση των Παραδοτέων του Έργου (Παραδοτέο 4.2.1) | δείτε το παραδοτέο

31.05.2018

Ολοκληρώθηκε η Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης Φορητών Σεισμογραφικών Δικτύων (Παραδοτέο 1.3.1) | δείτε το παραδοτέο

26.04.2018

Ολοκληρώθηκε η Ενδιάμεση Έκδοση της Τεχνικής Έκθεσης: "24/7 Υπολογισμός Μηχανισμών Γένεσης των Σεισμών του Ελληνικού Χώρου και Κατάλογος" (Παραδοτέο 2.3.2) | δείτε το παραδοτέο

31.03.2018

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Εναρκτήριας Συνάντησης της Δράσης 1.2 (Παραδοτέο 1.2.1) | δείτε το παραδοτέο

31.01.2018

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Εναρκτήριας Συνάντησης για τη Διακυβέρνηση του Δικτύου HELPOS (Παραδοτέο 5.1.1) | δείτε το παραδοτέο

31.12.2017

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση 1ης Συνάντησης Επιτροπής Παρακολούθησης (Παραδοτέο 5.2.1) | δείτε το παραδοτέο

31.12.2017

Εναρκτήρια Συνάντηση Διακυβέρνησης Δικτύου και 1η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου | δείτε περισσότερα

11.12.2017

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS