top of page

ΔΡΑΣΗ 5.1 – Διακυβέρνηση Δικτύου

 

Το HELPOS αποτελεί πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στη σημερινή Ελληνική και Ευρωπαϊκή ανάγκη για μια συνεκτική και ολοκληρωμένη ερευνητική υποδομή στον τομέα των Γεωεπιστημών και της Σεισμικής Μηχανικής. Θα αποτελέσει κατανεμημένο δίκτυο ερευνητικών εγκαταστάσεων και υποδομών στο οποίο θα συμμετέχουν Ελληνικά Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια. Η βάση του έργου αποτελείται από μόνιμους σταθμούς (σεισμολογικούς, γεωδαιτικούς, επιταχυνσιογράφους, κ.λπ.) που συμμετέχουν σε παγκόσμια, εθνικής εμβέλειας και τοπικά δίκτυα, τα οποία παρέχουν υψηλής ποιότητας δεδομένα, ως επί το πλείστον σε πραγματικό χρόνο. Τα μόνιμα παρατηρητήρια συμπληρώνονται από τοπικούς σταθμούς και δίκτυα σε επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος. Επιπλέον, το σύστημα παρατήρησης συμπληρώνεται με πολλούς φορητούς σταθμούς που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις πεδίου σε διάφορα εθνικά και διεθνή έργα. Στο σύνολό τους, δύο (2) Ερευνητικά Κέντρα, πέντε (5) Πανεπιστήμια και ένας (1) Δημόσιος Οργανισμός συμμετέχουν στο έργο HELPOS. Είναι φανερό ότι προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά και αποδοτικά ένα τόσο σύνθετο σχήμα, απαιτείται ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο σχέδιο διακυβέρνησης. Στόχος της Δράσης είναι ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής διοικητικής δομής η οποία θα εξασφαλίζει τη διεύθυνση, το συντονισμό και την ολοκλήρωση των δικτύων, των υπηρεσιών και των κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, θα επιλύει τα προβλήματα που θα προκύπτουν εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της ποικιλομορφίας των διαφόρων συνιστωσών του έργου, και θα προωθεί τη συνεργασία με το EPOS και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

ΔΡΑΣΗ 5.2 – Διαχείριση Έργου

Η δράση αναφέρεται στη διαχείριση του έργου, που, δεδομένης της πολυπλοκότητάς του, απαιτεί τη λειτουργία μίας στοχευμένης οργανωτικής δομής που θα διασφαλίσει την ορθή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, τη συντονισμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση των εργασιών σύμφωνα με το σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου, τη λεπτομερή παρακολούθηση και διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου, την ευρύτερη δυνατή - βάσει των κανόνων δημοσιότητας - προβολή του έργου και την ύπαρξη διαρκούς και αποτελεσματικής συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων για την επίτευξη των βέλτιστων επιστημονικών αποτελεσμάτων.

 

Η διαχείριση περιλαμβάνει τα εξής όργανα λήψης αποφάσεων και συντονισμού: Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ), Επιτροπή Συντονιστή Εταίρου (ΕΣΕ), Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ), Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΥΕ), Υπεύθυνος Οικονομικού Συντονισμού Έργου (ΥΟΣΕ), Υπεύθυνος Προβολής και Δημοσιότητας (ΥΠΔ), Συντονιστές των Εταίρων (ΣΕΤ), Συντονιστές των Μελών Δικτύου HELPOS (ΣΥΜΕΔ) και Συντονιστές Δράσεων (ΣΥΔΡΑ).
 

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αποτελεσματική διαχείριση του έργου, είναι συνοπτικά οι εξής: εσωτερική εντατική παρακολούθηση προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, παρακολούθηση τήρησης χρονοδιαγράμματος, συντονισμός και υποβολή εκθέσεων προόδου στη Διαχειριστική Αρχή, τροποποιήσεις Σχεδίου Προτεινόμενων Ενεργειών, Τεχνικού Δελτίου Έργου και Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

bottom of page