Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΕΙΝ) | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΠΘ/DG)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ/SDGEE)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΠΘ/DGS)  ------------------------------------------------------------------------

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ - ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ (ΕΚΠΑ/ DGG) ---------------------------------------------------------------

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΚΠΑ/ ΤΠΤ) --------------------------------------------

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙΚ/ LGS) ------------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΠΑΤ/ SEISLAB) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΠΠΑΤ/ UP-GEL) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ/ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΕΜΠ/ ENGGEO) --------

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ (ΕΜΠ/ HGL) --------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΛΚΕΘΕ/ ΙΩ) ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS