1/6

Τελευταία Νέα

Ιανουάριος 2020

Υπεβλήθη αίτημα χρηματοδότησης πράξης έως 30.06.2020 και ενδιάμεσο αίτημα τροποποίησης

Σύνδεσμος

 

Μάιος - Ιούνιος 2019

Ολοκληρώθηκαν σημαντικά παραδοτέα της Πράξης, συγκεκριμένα οι Εκθέσεις Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης του Σεισμολογικού Δικτύου, του Δικτύου GNSS και του Παλιρροιογραφικού Εξοπλισμού

Σύνδεσμος

​​​09.05.2019

2η Συνάντηση Διακυβέρνησης Δικτύου και 3η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου

Σύνδεσμος

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS